Söndagsutflykter

Vi går alltid i ett lugnt och gemytligt tempo så att alla ska trivas.

Samlingsplats

Samling vid Fengersfors Folkets Hus 10.00 för samåkning till dagens utflyktsmål.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Roy Andreasson: 070-257 82 93

Råd och anvisningar

Vårprogram 2023

Söndagen 16 april: I Martin Pernes hemtrakter (svårighetsgrad): lätt)

Författaren Martin Perne växte upp på Torpet i Kingebol. Efter en kort biografi om Perne, startar vi därifrån vår vandring som tar oss till platser där hans fiktiva romankaraktärer levt och verkat. Kopplade till varje plats, läses några rader ur någon av Pernes romaner. Vi tittar också lite närmre på något av vindkraftverken om möjlighet ges. Vandringen mäter ca 6,5 km.


Söndag 23 april: Helga Gråkullas borg – Tösse(svårighetsgrad: medel)


Längs stigen öster om Vänsberg söker vi oss, genom ett platt och kummelrikt skogsparti, ut till bergsknatten där Helga Gråkullas borg sägs ha legat. Där hjälps vi åt att leta efter rester av muren runt borgen. Vid fikarasten vid de branta stupen och med en bedövande utsikt ut över Vänerhavet, lyssnar vi till legenden om den sköna stridsjungfrun Helga Gråkulla. Vandringen mäter ca 2 km.


Söndagen 14 maj: Skärbo naturreservat, förbi Skärbotorpet. (svårighetsgrad: medel)


Från parkeringen går vi gul strövstig förbi Skärbotorpets ruin och sedan genom vild, grov och kuperad terräng ned till vattenfallet där kvarnen låg. Här kan det passa med fika och en liten berättelse om gården Skärbo. Därefter följer vi Dammerudsbäcken ned till Långvattnet, vidare längd västsidan av Stora Skärbotjärn. Via Stuputs torpgrund når vi så parkeringsplatsen. Sträckan mäter ca 4,5km.

 

 

Höstprogram 2023

Söndagen 27 augusti: Berget Korpflåget vid Edsletjärnet. (svårighetsgrad: svår)


Vi startar en bit norrut från Föskerud, vandrar längs en avverkningsväg genom ett parti mäktig aspskog. Småningom kommer vi till ett brantare parti där lite kliv och klättring tar vid. Från högsta punkten på Korpflåget letar vi sedan upp hyllan med den makalösa utsikten söderut längs Edslan, där vi tar fikarast. Efter en bit kuperad terräng finner vi ännu en gammal avverkningsväg som vi följer tillbaka till utgångspunkten. Total sträcka 2,6 km.


INSTÄLLD!!!!  Söndagen 24 september: Silvergruvan –Hafsåsen (svårighetsgrad: etapp1-medel, etapp2- svår)


Etapp 1, från badplatsen går vi längs Knarrbysjöns östra strand fram till Silvergruvan. Fika och en liten berättelse från silverepoken i Fröskog. Härifrån kan man återvända, sträckan blir då ca 5km. Etapp2, för de mer äventyrslystna fortsätter vandringen upp till toppen av Hafsåsen med de hänförande utsikterna. Vi följer åsen tillbaka till utgångspunkten, sträckan mäter då ca 6,5km.


Söndagen 22 Oktober: Kvartsitåsen västsidan Furesjön (svårighetsgrad: medel)


Från parkeringen vid Byn vandrar vi längs Ronjalandsleden till södra ändan av Furesjön nära Högelund. Därifrån går vi tillbaka längs den vackra åsen av kvartsitberg på sjöns västsida, viker ner mot avfarten till Korpeknatten och sedan via Mellbyn och jättegranen tillbaka till utgångspunkten. Totalt är sträckan ca 5,5 km..

 

November: Eventuellt. Beroende av väder och annonseras separat.

Svårighetsgrader

Lätt  Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är jämnt, utan trappsteg eller steniga partier. Vandringsleden är minst en meter bred.

Medel    Bra framkomlighet. Hela eller delar av turen går på naturstig. Nivåskillnader som är utan problem för en person med normal kondition.

Svår Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition.

Avancerad Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition. God erfarenhet av friluftsliv är ett krav eftersom leden går i obebyggda områden. Vandraren måste ha rätt utrustning och bära med sig allt som behövs under vandringen.

Kontakta oss

info@vandraironjaland.se

Följ oss!

Fotona är tagna av:

  • Olle Gustafsson
  • Roy Andreasson
  • André Bizzarri

Vandringslederna har skapats och underhålls av föreningen Vandra i Ronjaland med stöd av: