Övriga vandringsleder

Hela området är naturskönt med kuperad terräng, skogsklädda åsar med insprängda ängs- och åkermarker här och var, och många sjöar. Från Sörknatten (Mattisborgen) i söder till Baljåsen (Dalslands högsta berg) i norr finns flera vandringsleder och dessutom många naturreservat. Ronjalandsleden ansluter till Pilgrimsleden både i söder och norr.

Björngrottan & Helvetesgapet

Storspåret

Baljåsen & Orsberget

Bräcke ängar

Brudkullen

Baståsen

Sörknatten