Välkommen till Vandra i Ronjaland!

Vi håller på att bygga upp vår hemsida. Under tiden kan du läsa om vårens utflykter. Besöker du vår hemsida från en dator har du även möjlighet att ladda ner vår broschyr där du kan läsa om våra leder.

Söndagsutflykter

Vi går alltid i ett lugnt och gemytligt tempo så att alla ska trivas.

Samlingsplats

Samling vid Fengersfors Folkets Hus 10.00 för samåkning till dagens utflyktsmål.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Roy Andreasson: 070-257 82 93

Covid-19

Vi tillämpar de restriktioner avseende Covid-19 som gäller vid varje utflyktstillfälle.

Råd och anvisningar

Vårprogram 2022

Söndagen 27 mars:  Historisk utflykt i Fröskog (svårighetsgrad: lätt)

Från Fröskogs Kyrka tar vi oss via scoutstugan ner till dammen i Fröskog. Där beses resterna av kvarn och hammare från järnepoken. Vidare vandrar vi via gästbryggan vid Ärr, förbi lastplatsen för manganmalmen, upp till jätteekarna vid Lilla Strand upp till Vikenvägen, passerar på tillbakavägen Stenarsbyn  och Kristinedals Herrgård. Små berättelser ges om allt vi passerar. Hela promenaden mäter ca 5km.

 

Söndagen 24 April :  Brudkullen (svårighetsgrad: medel )

Brudkullen är det senast bildade naturreservatet i Fröskog. Gammal tallskog, de äldsta tallarna med  pansarbark tros vara omkring 300 år. I branterna finns inslag av lövträd. Förutom gamla träd finns också död ved och tillsammans utgör de strukturer som är kännetecknade för naturligt fungerande skogsekosystem. De gamla och döda träden skapar goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter. Fika vid utsikten över Fröskog och Kristinedalstjärnet. Totalt sträcka ca 1,2 km.

 

Söndagen 15 Maj:  Skärbo naturreservat- skogsstigen. (svårighetsgrad: medel)

Vi går orange slinga förbi Torpet Åsen och sedan genom vild, grov och kuperad terräng förbi Björnidet ner mot Krokvattnet. Sedan gul slinga västerut till Skärbo och via skifferbrottet tillbaka till utgångspunkten. Vi bjuds en berättelse om Skärbo vid fikat och vi hoppas få se en myckenhet av Sankt Pers nycklar. Total sträcka ca 4,5km.

Höstprogram 2022

Söndagen 28 Augusti:  Längs Oxakoffs bergskam (svårighetsgrad: svår )

Från utfarten av vägen till Dalen klättrar vi lugnt och fint upp till Oxakoffs bergskrön. Som vanligt tar vi täta vilo/vätskepauser. Vi följer sedan krönet norrut och njuter av områdets vilda skönhet. Fika invid branterna. Vi tar oss sedan snirkligt ner förbi ett område med gammal och grov granskog till Pilgrimsledens passage av bäcken vid Koppungetjärnets östsida, och därifrån längs leden tillbaka till utgångspunkten. Lite kämpig utflykt, men väl värd mödan. Total sträcka ca 3 km.

 

Söndagen 25 September:  Korpskåran utmed Husdalsbergen  (svårighetsgrad: medel)

Från P-plats Otto Hesselbomsleden vid Killingen följer vi Husdalsbergen söderut, njuter av utsikten och pratar lite om Otto Hesselboms livsgärning. Efter ca 1,6 km når vi Korpskåran där vi fikar och den som vill, utforskar klyftan. Vi vänder sedan och går samma väg tillbaka. Total sträcka ca 3,5 km.

 

Söndagen 23 Oktober:  Längs foten av Korpeknatten (svårighetsgrad: svår )

Från parkeringen vid Byn går vi upp till Mellbyn, viker av vägen vid den döda storgranen och tar oss i obanad terräng förbi eken med en omkrets av 5,5m, upp mot foten av Korpeknatten med sina raskummel och lodräta bergväggar. Vi tittar in i kvartsbrottet och fika tar vi vid den fina utsikten mot Byön i Ärran. Total sträcka  2-2,5km.

 

November: Eventuellt. Beroende av väder och annonseras separat.

Kontakta oss

info@vandraironjaland

Följ oss!

Vandringslederna har skapats och underhålls av föreningen Vandra i Ronjaland med stöd av: